"Kjerringa som ble så lita som ei teskje"  

"Teskjekjerringa og makkaronnisuppa"  

"Teskjekjerringa på basar"  

"Teskjekjerringa lærer å svømme"  

"Teskjekjerringa spiser fillepine"  

"Teskjekjerringa og eventyrskauen"  

"Teskjekjerringa spiser Mortensgås"