Akkumulerte midler
Startet i 2007 og er fremdeles under arbeid. Her vises verket med 88 stk. tegninger a 11x14 cm - montert samlet i kvadrat 102 x 168 cm.

Motivene er naturialistiske og bestreber en
teknisk millimeter presisjon, for nettopp og pirre betrakteren helt inntil;
til det intime, slik enkelte av objektene også er. Intime avleiringer i små formater.
Postkortene er sendt pr. brevpost. Det er ensomt å sende brev til seg selv.
Samlet gir de utrykk for en overfladisk estetikk når de betraktes på avstand.