Navigasjoner mot ukjente destinasjoner

Stadig beveger og orienterer vi oss i forskjellige virkeligheter. Innen bestemte og ubestemte soner, i ulik hastighet samtidig. Med forskjellige mål og formål. For å finne frem, stoler vi på fyrets signal om trygg sone og tåkelurens varsel om fare. Vi benytter ekkolodd, sonar, radar, kart, kompass og radiokommunikasjon. Mellombølge og langbølge. Små og store universer.

Malerien er avtrykk og inntrykk fra disse betrakninene. Og har blitt til reisebrev fra steder jeg ikke har besøkt.
Annine Qvale