"Hva ville du skrive i et brev til deg selv?"

Når teskt og bilde opptrer sammen er det som regel teksten som er utangspunktet for bildene. I denne utstillingen snur Annine Qvale dette, og går til litteraturen for å supplere arbeidene og utdype assosiasjonene for betrakteren. Tekstene er hetet fra bøker av Graham Greene, Fjodor Dostojevskij, Franz Kafka, Geir pollen, Göran Tusntröm, Antoine de Saint-Exupeéry, Michael Ende, Tom Wolf, Erik Fosnes Hansen og Gabriel García Márquez.

Ved å iaktta, finner Annine Qvle nye tvetydigheter. Maleriene er gjenpart av de betrakningene og når bildene settes sammen i serier oppstår nye visuelle resultater.